De kracht van lokaal: 36,4%

Een aardverschuiving! De eer is aan de lokale partijen van Gelderland. Gefeliciteerd! In 2022 zijn één op de drie stemmen uitgegaan naar de lokale volksvertegenwoordigers. Dit geeft 481 raadsleden in Gelderland. De onafhankelijken! De helden die zich inzetten om de keuzes die in de gemeente te maken te zijn, zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen. Zij gaan de komende vier jaar weer zorgen dat de plaatselijke belangen worden verdedigd.

Het is overduidelijk geworden dat LOKAAL de grootste politieke beweging van Gelderland is. Dit geldt voor heel Nederland. Van de dorpen tot in de steden. Als stroming is ze ook het meest divers. Maar dat komt omdat inwoners allemaal van elkaar verschillen. En met hun lokale stem hebben ze iemand gevonden die dat kan vertolken. Mogelijk zelfs iemand die ze zelf kennen. Dat is de kracht van LOKAAL.

De uitslag in Gelderland van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Nu is het aan de Lokale Partijen Gelderland om deze monsterzege te gaan verzilveren in de provincie Gelderland. Voor ons de volgende uitdagingen die wij oppakken:

  • Verbinden van de onafhankelijke lokale partijen met als doel om de gedeelde belangen te vinden en regionaal te kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld als het gaat om gemeenschappelijke regelingen en afstemming van beleid over de gemeentelijke grenzen heen. Daar zit juist een rol op regionaal en provinciaal niveau.
  • Versterken van de slagkracht van de lokale partijen. Verkiezingen zijn altijd weer een startpunt voor nieuwe raadsleden. Het vak leren doe je samen. Van elkaar kan je leren.
  • Ondersteunen daar waar nodig. Zo zijn er meerdere informateurs aan de slag om de beste coalitie te vormen. Natuurlijk mét lokaal bestuur.
  • En uiteindelijk bij de verkiezingen voor de provinciale staten in 2023 de stemgerechtigden weer bereiken en ze herinneren aan het lokale mandaat dat ze samen in 2022 hebben gegeven.

Samen gaan we (verder) aan de slag.