Geen categorie

15 maart 2023 zijn de verkiezingen — wij doen mee!

De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten staan weer voor de deur. Op 15 maart 2023 mag Gelderland naar de stembus en hun stem uitbrengen op ons. Ja, wij doen mee! Daarvoor hebben we elkaars hulp bij nodig. De voorbereidingen zijn al op gang. Nog 8½ maand te gaan.

Wij zijn opzoek naar kandidaten. Herken jij je in het profiel? Aanmelden ( kandidaten @ lpgld.nl ) is per -nu- mogelijk.

De kracht van lokaal: 36,4%

Een aardverschuiving! De eer is aan de lokale partijen van Gelderland. Gefeliciteerd! In 2022 zijn één op de drie stemmen uitgegaan naar de lokale volksvertegenwoordigers. Dit geeft 481 raadsleden in Gelderland. De onafhankelijken! De helden die zich inzetten om de keuzes die in de gemeente te maken te zijn, zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen. Zij gaan de komende vier jaar weer zorgen dat de plaatselijke belangen worden verdedigd.

Het is overduidelijk geworden dat LOKAAL de grootste politieke beweging van Gelderland is. Dit geldt voor heel Nederland. Van de dorpen tot in de steden. Als stroming is ze ook het meest divers. Maar dat komt omdat inwoners allemaal van elkaar verschillen. En met hun lokale stem hebben ze iemand gevonden die dat kan vertolken. Mogelijk zelfs iemand die ze zelf kennen. Dat is de kracht van LOKAAL.

De uitslag in Gelderland van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Nu is het aan de Lokale Partijen Gelderland om deze monsterzege te gaan verzilveren in de provincie Gelderland. Voor ons de volgende uitdagingen die wij oppakken:

  • Verbinden van de onafhankelijke lokale partijen met als doel om de gedeelde belangen te vinden en regionaal te kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld als het gaat om gemeenschappelijke regelingen en afstemming van beleid over de gemeentelijke grenzen heen. Daar zit juist een rol op regionaal en provinciaal niveau.
  • Versterken van de slagkracht van de lokale partijen. Verkiezingen zijn altijd weer een startpunt voor nieuwe raadsleden. Het vak leren doe je samen. Van elkaar kan je leren.
  • Ondersteunen daar waar nodig. Zo zijn er meerdere informateurs aan de slag om de beste coalitie te vormen. Natuurlijk mét lokaal bestuur.
  • En uiteindelijk bij de verkiezingen voor de provinciale staten in 2023 de stemgerechtigden weer bereiken en ze herinneren aan het lokale mandaat dat ze samen in 2022 hebben gegeven.

Samen gaan we (verder) aan de slag.

Zorgvuldig omgaan met ‘NUON-miljarden’

Ook vanuit de pers worden wij regelmatig benaderd om te reageren op actualiteiten en ‘hot items’ in de provincie. Een voorbeeld hiervan is onderstaande e-mail vanuit de Volkskrant:

“Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in Gelderland vormen de NUON-miljarden een hot item. Voor de Volkskrant ben ik bezig met een kort overzicht over de keuzes die de verschillenden partijen willen maken. Moet dat geld op de bank blijven of worden gebruikt – hoeveel de komende vier jaar? – en waarvoor? Om de economie te stimuleren, om terug te geven aan de burger of voor nog andere doeleinden?”

Ons standpunt hierover is als volgt:

Lokale Partijen Gelderland is van mening dat de provincie een gezond financieel beleid dient te voeren. Dit betekent zorgdragen voor voldoende geld op de rekening voor de vaste uitgaven, spaargeld voor alles wat je graag nog zou willen en verder nog wat extra’s voor als zaken onverhoopt fout gaan.

De provincie heeft aan de Nuon veel geld overgehouden. Dat is mooi en vooral prettig. Je kunt er de effecten van de recessie mee verlichten, je kunt er de eigen economie mee versterken, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat de infrastructuur weer aangepast wordt voor de komende 100 jaar. Iedereen heeft de wildste plannen.

Lokale Partijen Gelderland zou graag zien dat de belangrijkste pijlers van de Gelderse economie een extra impuls zouden krijgen: agribusiness, recreatie & toerisme en logistiek & transport. Door deze drie economische dragers wat sterker te ondersteunen, draag je bij aan de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de regio’s en voorkom je verdere afbraak van voorzieningen in kleinere kernen en leefgemeenschappen.

Wij zien niet graag dat alle Nuon gelden hiervoor ingezet gaan worden. Allereerst denken wij dat dit ook niet kan, maar belangrijker nog, wij zien dit geld graag nog even gereserveerd voor het geval dat het mis loopt met de transities in het sociaal domein en het herstel van de recessie. Deze zaken raken onze inwoners direct en niet iedere gemeente heeft momenteel nog de financiële draagkracht om extreme tegenvallers op te vangen.

Kortom, wij gaan voor ontwikkeling vanuit zekerheid!

Zorgvuldig omgaan met Nuon-miljarden in Gelderland