LPG doet mee aan provinciale verkiezingen

Binnen de provincie Gelderland neemt het politiek platform ‘Lokale Partijen Gelderland’ met 27 kandidaten deel aan de provinciale verkiezingen (Lijst 17). Er is expliciet gekozen voor een politiek platform, niet voor een overkoepelende partij. Het uitgangspunt hierbij is dat alle deelnemende lokale partijen binnen het platform hun eigen identiteit en lokale verkiezingsprogramma behouden en uitvoeren. De verkiezingsslogan luidt dan ook: Stem vertrouwd, stem (opnieuw) lokaal’.
Daarnaast zijn er vanzelfsprekend ook overkoepelende speerpunten op provinciaal niveau, onderwerpen die meerdere (of alle) gemeenten in Gelderland aangaan.

Lokale Partijen Gelderland kan dan ook het beste worden vergeleken met een coöperatie, maar dan van lokale partijen die gezamenlijk het beleid, de kandidatenlijst en de overkoepelende speerpunten bepalen. Ook stelt het platform eisen aan de leden. Zo is er geen ruimte voor individuen zonder lidmaatschap bij een lokale partij en ook niet voor landelijk in opspraak geraakte (lokale) politici.

Lokale Partijen Gelderland wil de opmars naar de provincie maken om voor alle huidige lokale partijen uit de verschillende gemeenten te fungeren als provinciaal loket en te helpen hun doelstellingen onder de aandacht te brengen bij het provinciaal bestuur. In bijna alle provincies in Nederland zijn soortgelijke initiatieven, dus politiek Den Haag kan zich vast opmaken: de lokalen rukken op en zijn niet meer te stuiten, dat mag duidelijk zijn.

Wij zijn van mening dat de gemeente de eerste overheid is en verwachten van de provincie terughoudendheid als het gaat om lokale zaken. Op bovenregionaal niveau zien wij de de provincie juist als initiatiefnemer. Net zoals een gemeentebestuur haar inwoners vertegenwoordigt, bij de provincie zien wij een belangrijke rol voor het provinciebestuur als het gaat om de belangenbehartiging van de Gelderse gemeenten en regio’s. Verbinden en faciliteren prefereren wij boven bemoeienis en sturing. Wettelijke taken en bevoegdheden worden hierbij uiteraard gerespecteerd.

Ook na deze verkiezingen zal ons platform fungeren als kennis- en vraagbaak voor alle aangesloten partijen die politieke kennis, ervaring, problemen en ideeën met elkaar willen uitwisselen. De verkiezingen winnen is dan ook niet een doel op zich. Ook na de verkiezingen is het platform er in het belang van onze lokale kiezers.