Meer grip op je eigen leefomgeving

Dertig procent van de Nederlandse kiezers heeft bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gestemd op een lokale partij. Logisch. Lokale partijen weten alles van uw directe leefomgeving en dat wat u belangrijk vindt.

Omdat gemeenten beperkte vrijheid hebben zaken te regelen zoals U het graag ziet, is het goed als de lokalen ook vertegenwoordigd zijn bij de provincie. Daar wordt immers ook van alles voor en over u besloten. Maar is uw mening dan wel goed meegewogen? ‘Burgerpartcipatie’ is niet alleen doen wat een overheid voor u besloten heeft. Het is ook mee bepalen wat er besloten wordt.

Lokale partijen die niet aangestuurd worden vanuit Den Haag en direct contact hebben met hun kiezers, kunnen dit heel goed. Wij staan voor democratie van onderaf.

Vandaag kunt u met uw stem echt verschil maken; wilt u dat de ‘gevestigde Haagse orde’ de komende 4 jaar weer over uw eigen directe leefomgeving beslissingen neemt of helpt u mee om Lokale Partijen Gelderland in de provincie uw lokale belangen te laten behartigen?

Maak vandaag gebruik van uw stem, kom op voor uw belangen en pluk er de vruchten van.

Stem vandaag op LIJST 17: Lokale Partijen Gelderland

Lever Gelderland een mooie streek, stem Lijst 17