Ons standpunt over bouwen en wonen

Overvolle agenda’s voor onze kandidaten-Statenleden. Al weken lang stromen de uitnodigingen binnen voor interviews, debatten, paneldiscussies en tafelgesprekken. Een voorbeeld hiervan is de uitnodiging voor de ‘bouwtafel bijeenkomst van Bouwend Nederland’, op dinsdag 10 maart bij Revabo Oosterbeek‏. Deze bijeenkomst staat in het teken van de toekomst van de bouw- en inframarkt in Gelderland.

Ons standpunt over bouwen en wonen is als volgt:

De demografische ontwikkeling binnen Gelderland zal de komende 10-15 jaar invloed hebben op het functioneren, de leefbaarheid van steden en dorpen. Het proces van terugdringen van regelgeving blijft aandacht vragen en er moet meer flexibele functiebestemming mogelijk gemaakt worden.

  • Minder bemoeienis provincie op het gebied van woningbouw, ruimtelijke ontwikkeling op lokaal niveau en voorzieningen. Marktwerking en gemeenten woningbouw laten bepalen. Dreigende leegstand kan worden tegengegaan door bijvoorbeeld deeltijd wonen & werken.
  • Stimuleren subsidies duurzaam wonen en betaalbare starters- en levensloopbestendige woningen.
  • Stimuleren bouwen in eigen beheer, CPO (=Collectief Particulier Ondernemerschap).

Op de foto hieronder onze lijsttrekker Ronald van Meygaarden (links) aan de bouwtafel bij Bouwend Nederland.

Van Meygaarden aan de bouwtafel van Bouwend Nederland