Ons standpunt over duurzame energie

Afgelopen donderdag was onze lijsttrekker te gast bij radio NPO1 “EenVandaag” met presentatrice Suzanne Bosman. Daar werd ingegaan op de volgende stelling:

“Windmolens hebben niet altijd draagvlak in de Nederlandse maatschappij. Toch gaan ze er in grote getale komen. Ook in de provincie Gelderland. Het Rijk zet in op meer groene energie en dat betekent dat alle provincies hun steentje bij moeten dragen. De provincie Gelderland moet in 2020 voor minimaal 140.000 huishoudens windenergie opwekken. Maar waar moeten de turbines geplaatst worden?”

Ons standpunt over duurzame energie (waaronder windmolens) is als volgt:

Lokale Partijen Gelderland is ervan overtuigd dat “duurzame energie” geen keuze is maar noodzaak. De CO2 uitstoot moet naar beneden en van de afhankelijkheid van derden willen wij af. Dit betekent ook dat de diverse mogelijkheden die wij hebben met betrekking tot het opwekken van dit soort energie optimaal ingezet moet worden.

Uiteraard is de eerste stap zuinig omgaan met energie. Alles wat je niet gebruikt, hoef je immers ook niet op te wekken. Dat wat wij vervolgens aan energie nog nodig hebben, zal middels zon, wind, water en biomassa verkregen moeten gaan worden. En waar wij wat moeten gaan inzetten, is naar onze mening afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie én de wens van de lokale gemeenschap.
Daar de specifieke vormen van duurzame energie gepaard gaan met meer of minder ingrijpende gevolgen voor de omgeving, zijn wij ervan overtuigd dat de keuze voor een specifieke vorm van opwekken nooit losgezien kan worden van het draagvlak bij de bevolking. Dit betekent soms dat je iets moet laten en elders iets extra’s moet doen. Een verantwoorde ruimtelijke inpassing is naar ons idee echter altijd leidend.

Met andere woorden, Lokale Partijen Gelderland zal zich verzetten tegen het plaatsen van windmolens, biomassacentrale’s, zonneparken etcetera als er geen of onvoldoende draagvlak bij de bevolking is en/of de inpassing in onze ruimtelijke omgeving onvoldoende kwaliteit heeft.

Van Meygaarden bij Radio EenVandaag NPO1