Ons standpunt over jacht en wildbeheer

De afgelopen weken hebben wij veel vragen ontvangen over hoe wij tegen specifieke onderwerpen aan kijken. Een voorbeeld hiervan is onderstaande vraag over jacht en wildbeheer:

“Voor ons als lokale jagers/wildbeheerders is het vooral van belang te weten wat uw standpunten zijn t.o.v. de jacht en wildbeheer. Vooral ook met het oog op de Eerste Kamer, die straks hopelijk de nieuwe Natuur Beschermings Wet van tafel gaat vegen. Kunt u kort uw standpunten over de jacht weergeven?”

Ons standpunt hierover is als volgt:

Natuurbeschermers en jagers streven hetzelfde doel na; het behoud van de natuur en biodiversiteit. Zo wordt er niet alleen samengewerkt in de provinciale fauna beheerseenheden, ook bij het beschermen van weidevogels en bij het voorkomen van landbouwschade weet men elkaar te vinden. Veel wildbeheereenheden houden zich daarnaast ook nog bezig met het monitoren van de wildstand en het onderhoud en bescherming van onze natuur- en buitengebieden.

Lokale Partijen Gelderland draagt al deze natuurbeschermers een warm hart toe. Zij zijn voor onze provincie onmisbaar.

Hieronder een recente foto van onze lijsttrekker. Wildbeheereenheid (jagers) en politiek (Van Meygaarden) ruimen zwerfvuil op in de natuur.

Zwerfvuil in de natuur opruimen