Ons standpunt over onderwijs

Lokale Partijen Gelderland is de partij voor de leefbaarheid en de menselijke maat. Dit geldt ook voor onze visie op onderwijs. Goed onderwijs wordt niet bepaald door scholen samen te voegen en te vergroten. Goed onderwijs wordt bepaald door de juiste aandacht van geschikte personen op de juiste plaats. Of het nu gaat om kinderopvang, basis- of voortgezet onderwijs.
Vandaag de dag is het al moeilijk genoeg kinderen veilig en evenwichtig op te voeden dus laten wij het ons niet moeilijker maken dan het al is. Praktijk wijst uit dat er kleinere scholen zijn, vaak in kleinere kernen, die heel veel groter zijn in hun prestaties dan grotere scholen in grote gemeenten. Laat deze een voorbeeld zijn voor de toekomst.
LPG maakt zich onder andere sterk voor het behouden van kinderopvang en basisscholen in kleine kernen. Zij bieden heel veel meer dan onderwijs alleen. Naarmate een leerling zich verder ontwikkelt, zal hun wereld ook moeten groeien. Het is voor ons vanzelfsprekend dat de plek waar vervolgonderwijs aangeboden wordt gelegen is in die grotere wereld. Middelbaar onderwijs wordt vervolgens dus aangeboden in de regio en afhankelijk van de keuze voor hoger onderwijs zien wij onze kinderen in Nijmegen, Arnhem en Wageningen of elders in het land de basis leggen voor hun verdere toekomst.

Onderwijs