Kandidatenprofiel

Wij zoeken kandidaten voor de lijst van de Lokale Partijen Gelderland. Wij wensen een afspiegeling te maken van de 36,4% enthousiasme om lokaal en onafhankelijk te stemmen. Deze afspiegeling moet leiden tot een daadkrachtig team dat met meerdere zetels in de Provinciale Staten van Gelderland aan de slag kan, aangevuld met de lokale helden die in staat zijn om in hun gemeente of streek inwoners aan zich te binden. Al onze kandidaten zullen een sleutelpositie innemen in de regionale samenwerking tussen de lokale fractie(s) in de gemeenteraad —en hun achterban— en haar collega’s in de regio en provincie.

Wij zoeken kandidaten die zich herkennen in het volgende profiel:

Jij bent een lokale held! Jij overtuigd ons door populariteit binnen de eigen gemeenschap (gemeente of regio). Je staat boven de dagelijkse beslommeringen en beschikt over de mogelijkheden om ook namens de raadsleden en collega lokale partijen uit eigen gemeente of regio te spreken. Dat doe jij vanuit representativiteit. Dat zet je kracht bij om dit op voordracht van, of op minst met ondersteuning van, jouw lokale partij te doen. Met jouw Gelderse interesse groei jij (verder) uit tot een boegbeeld.

Als kandidaat ben je gezegend met politiek gevoel en daarbij passende ervaring. Jij bezit handigheid. Hierbij gaat het om capaciteiten en kunde: het vak kennen en kunnen. Jij handelt vanuit loyaliteit (aan de stroming van de lokale politiek ipv eigen belang) en bent een teamspeler. Hoog in het vaandel staat integer handelen en je communicatief opstellen. Affiniteit kleur jij in door je nadrukkelijk met bepaalde onderwerpen bezig te houden. Met een weloverwogen portefeuille heb jij profiel. Hierbij gaat het ook om netwerk en verbinding. Zo willen we dat de kandidaat aandacht heeft voor ‘Grip op Samenwerking’ — de kandidaat is bereid om (namens de lokale partij) samen met de collega’s in haar regio te overleggen als het gaat over gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerkingsverbanden. Zo kunnen moties en amendementen worden afgestemd en de democratische controle worden versterkt.

Als kandidaat zal jij mede willen bijdragen aan een divers en representatieve samenstelling van de kandidatenlijst, zowel geografisch als naar leeftijd en geslacht. Ten slotte zal jouw beschikbaarheid en kennis en kunde van huidige activiteiten invloed hebben op de toegewezen plaats op de kandidatenlijst. Afhankelijk van de wens/mogelijkheid om (eventueel met voorkeurstemmen) te worden verkozen, wordt zwaarder bij al deze criteria gewogen, ook in de bepaling van de volgorde. Dit bovenstaande profiel is opgesteld voor iedere kandidaat. In de fasen van werving en selectie zullen wij ook opzoek gaan naar maatwerk.

Als kandidaat willen we dat jij je inzet in de campagne. Jij bent onze lokale held. Jij bent het plaatselijke gezicht naar de inwoners toe, én je bent ook de verbinder van de lokale politieke belangen naar ons Gelders platform. Jij onderhoudt contacten met de raadsleden en wethouders. Jij onderhoudt contact met de statenfractie. Het handigst is dat vanuit jouw eigen positie als raadslid/wethouder en lid van jouw lokale politieke partij, maar is geen vereiste. Ook onderhoudt je goede contacten met het maatschappelijk veld, zoals de andere lokale politieke groeperingen en belangengroepen in jouw gemeente. Ook na de verkiezingen! In het kader van regionale samenwerking willen wij 2 tot 4 keer per jaar regionaal overleggen faciliteren. Iedere kandidaat is een spin in het web.

Indien een kandidaat wordt verkozen tot statenlid, dan wordt er circa 20 uur per week inzet verwacht. Dit betekend concreet dat er voor Gelderland in Arnhem doorgaans wekelijks op woensdag — overdag en soms in de avond — wordt vergaderd. De fractie heeft wekelijks haar fractievergadering om dossiers (voor) te bespreken en werkafspraken te maken. Ook zal je aanwezig zijn bij de 10 tot 20 regionale overleggen die wij in de 5 regio’s faciliteren. Ondertussen moet ook het netwerk onderhouden worden en zijn er nevenactiviteiten die voortkomen vanuit het statenlidmaatschap. Vanuit het lidmaatschap van de Onafhankelijke Politiek Nederland kan jij als statenlid ook worden afgevaardigd bij de steunfractie die maandelijks vergaderd over onderwerpen die in de Eerste Kamer der Staten-Generaal worden behandeld.

Het zijn van een kandidaat is vrijwilligerswerk.

Indien de kandidaat verkozen wordt, dan wordt deze statenlid. Het Rechtspositiebesluit decentrale politiek ambtsdragers bepaald dat er een vergoeding van € 1.311,03 per maand beschikbaar wordt gesteld, aangevuld met een onkostenvergoeding van € 183,27. Deze bedragen worden jaarlijks geindexeerd.