Zorgvuldig omgaan met ‘NUON-miljarden’

Ook vanuit de pers worden wij regelmatig benaderd om te reageren op actualiteiten en ‘hot items’ in de provincie. Een voorbeeld hiervan is onderstaande e-mail vanuit de Volkskrant:

“Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in Gelderland vormen de NUON-miljarden een hot item. Voor de Volkskrant ben ik bezig met een kort overzicht over de keuzes die de verschillenden partijen willen maken. Moet dat geld op de bank blijven of worden gebruikt – hoeveel de komende vier jaar? – en waarvoor? Om de economie te stimuleren, om terug te geven aan de burger of voor nog andere doeleinden?”

Ons standpunt hierover is als volgt:

Lokale Partijen Gelderland is van mening dat de provincie een gezond financieel beleid dient te voeren. Dit betekent zorgdragen voor voldoende geld op de rekening voor de vaste uitgaven, spaargeld voor alles wat je graag nog zou willen en verder nog wat extra’s voor als zaken onverhoopt fout gaan.

De provincie heeft aan de Nuon veel geld overgehouden. Dat is mooi en vooral prettig. Je kunt er de effecten van de recessie mee verlichten, je kunt er de eigen economie mee versterken, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat de infrastructuur weer aangepast wordt voor de komende 100 jaar. Iedereen heeft de wildste plannen.

Lokale Partijen Gelderland zou graag zien dat de belangrijkste pijlers van de Gelderse economie een extra impuls zouden krijgen: agribusiness, recreatie & toerisme en logistiek & transport. Door deze drie economische dragers wat sterker te ondersteunen, draag je bij aan de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de regio’s en voorkom je verdere afbraak van voorzieningen in kleinere kernen en leefgemeenschappen.

Wij zien niet graag dat alle Nuon gelden hiervoor ingezet gaan worden. Allereerst denken wij dat dit ook niet kan, maar belangrijker nog, wij zien dit geld graag nog even gereserveerd voor het geval dat het mis loopt met de transities in het sociaal domein en het herstel van de recessie. Deze zaken raken onze inwoners direct en niet iedere gemeente heeft momenteel nog de financiële draagkracht om extreme tegenvallers op te vangen.

Kortom, wij gaan voor ontwikkeling vanuit zekerheid!

Zorgvuldig omgaan met Nuon-miljarden in Gelderland