Manifest

In Gelderland gebeurt het allemaal. Er is veel te beleven en wij krijgen veel gerealiseerd. Wij ontmoeten elkaar. In Gelderland kijken wij om naar elkaar, met aandacht voor de ander. Voorbij de verschillen, naar datgene wat ons bindt en waar wij elkaar kunnen versterken. Met elkaar zetten wij die extra stap en wandelen wij kilometers verder dan alleen in ons eigen belang. Gelderland is een geweldige omgeving om te vertoeven, ontmoeten, wonen, leren, werken, recreëren en ondernemen. Sport en verenigingsleven, cultuur, levensbeschouwing, mantelzorg en vrijwilligerswerk is de lijm die onze samenleving bij elkaar houdt. Gelderland blijft het thuis voor jong en oud.

 

Gelderland biedt veel afwisseling. De regio’s[1]Achterhoek, Veluwe en IJsselvallei, Gelderse Vallei, Rivierenland, Rijk van Nijmegen en Regio van Rijn en Liemers — zorgen voor de gezonde voedingsbodem voor de verschillen in beleving, (bio-)diversiteit en reuring, en dat vindt je terug in de mentaliteit van de inwoners. De rijke streekeigen cultuur is herkenbaar met een eigen economisch profiel en eigen specialismen. Er is een wisselwerking tussen de stedelijke en landelijke gebieden, en tussen alles stroomt water. Binnen onze innovatie en ondernemingsgeest vinden we ook een balans met rust en het verleden. De rijke historie brengt ons samen. Samen als basis voor wie wij zijn.

 

Onze eigenheid vinden we ook terug in de wens om over de inrichting van ons eigen leven te beschikken. Binnen de democratie herkennen wij dit in het bestaansrecht van de lokale politieke vertegenwoordiging. Wij zijn ongebonden en onafhankelijk. Steeds meer leggen wij als inwoners van onze gemeenten — of namens onze regio en ook provinciaal — het vertrouwen bij iemand die wij kennen. Iemand die wij kunnen aanspreken. Bij iemand die luistert naar wat er in onze omgeving speelt en die zoekt naar wat wij nodig hebben. Deze taak is uitvoerbaar in de eenheid in verscheidenheid. Dít kunnen wij niet alleen, dat moeten wij samen doen.

 

Het belang van samenwerking groeit. In de dorpen en wijken, de steden, regionaal, nationaal én internationaal: met onze inwoners, vele groeperingen, de bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten, waterschappen, onze buurprovincies, het Rijk, onze buurlanden en de EU. Samenwerking maakt daadkracht en ontwikkelingen mogelijk. Vanaf het begin van een traject bindt en verbindt deze samenwerking partners én opgaven. Geven wij samen hier invulling aan. Zo bereiken we samen betere resultaten dan ieder apart. Samen bouwen aan Gelderland! Samen onderhouden wij Gelderland!

We hebben een stevig fundament in Gelderland om te werken aan de — kleine evenals de vooral steeds groter wordende — maatschappelijke uitdagingen en opgaven. Op het gebied van werken, wonen, samenleven, vervoer, klimaat-impact en energie. Op allerlei manieren hangen deze met elkaar samen. Met verschillend perspectief en schaalgrootte kunnen we dit benaderen. Wanneer een uitdaging (dan wel opgave) uitgroeit tot een crisis, of omdat wij deze zaken kunnen blijven beheersen. Of wij nu kijken naar de ruimtelijke elementen of de maatschappelijke aspecten of de technologische mogelijkheden. Door deze verbinding is er een belangrijke rol voor de provincie weggelegd.

 

Gelderland staat bekend om de prachtige natuur en rijke historie. Onze inwoners en vooral ook toeristen weten steeds beter de parels van Gelderland te vinden. Talrijke kastelen en buitenplaatsen tussen de weilanden en boomranden zijn te vinden in de Achterhoek. In Rivierenland waaier je uit over de kronkelige dijkjes en rivieren. De Veluwe vult je schoenen met stuifzand wanneer je over de heide en door de bossen loopt. Gelderland geeft rust.

 

Wij koesteren onze parels. De vele musea staan daar bij stil. Wij bewonderen de verscheidenheid van dieren om ons heen. Van de koeien in het weiland of op de kinderboerderij tot aan de dierentuinen. Alle werelddelen langs in een dagje Burgers’ Zoo, of juist de nadruk leggen op één categorie in het Dolfinarium of de Apenheul. Het liefst kijken we toch wel naar mensen. De vele terrasjes wisselen we af met sport en festivals. Hoogtepunten in het jaar zijn de Bevrijdingsfestivals, de Zwarte Cross en de Nijmeegse Vierdaagse, Appelpop. Gelderland geeft verwondering en vermaak.

 

In Gelderland is een eerlijke boterham te verdienen. Er zijn meer openstaande vacatures dan werkeloosheid[2] en we doen ons best om deze cijfers richting nul te bewegen — door iedereen te ondersteunen in hun gezondheid en (weer) op een passende plek te krijgen — evenals dat ieder bedrijf de bemensing kan krijgen die ze nodig heeft om te functioneren. In alle sectoren blinken we uit met vakmanschap. Vele ambachten bekijken hoe ze met netwerk-inspiratie, innovatie en high-tech stappen vooruit kunnen blijven maken. Onze mkb- en familiebedrijven staan voor goede werkgever-werknemer relaties en een stevige lokale inbedding. In zelfstandigheid om zo de eigen paden te bewandelen, zoals de vele (startende) ondernemers en specialisten dit iedere dag weer bewijzen. Kleinschaligheid biedt maatwerk en is zo de motor van onze economie. Ze is veerkrachtig en presteert daardoor bovengemiddeld goed[3]. Gelderland biedt kansen en zekerheid.

 

Gelderland telt mee in Nederland! Ze is groot (5.136,51 km2) en bied aan iets meer dan 2,1 miljoen mensen hun thuis. De verwachting[4] is dat dit blijft groeien naar 2040 met circa 5%, vooral in de steeds verder verstedelijkende gebieden. Dit verlangt 5% meer woningen, 5% meer voedsel en 5% meer energieproductie. Maar er komt geen ruimte bij om dit een plek te geven. In Gelderland staat dit allemaal te gebeuren.

 

Er is een grote taak voor de provincie om dit in goede banen te begeleiden. Om paal en perk te stellen waarbinnen dit alles moet gebeuren, juist ook om te zorgen dat we onderweg niet verliezen wat ons allemaal dierbaar is. Dit moet in samenspraak tussen provincie en de gemeenten, in gesprek tussen de politiek en de samenleving. Deze rol, die taak en samenwerking, willen de Lokale Partijen Gelderland op onze wijze oppakken. We doen daarom de oproep en uitnodiging aan iedereen: draag ook jouw steentje bij om samen de Gelderse samenleving mooier en beter te maken.

 

Samen kunnen wij de toekomst van Gelderland aan!

"Kies lokaal, ook provinciaal"

Lid worden

Lokale Partijen Gelderland vindt dat:

Lokale Partijen Gelderland staat voor:

  • Vertrouwen in en van inwoners.
  • Betrokkenheid van inwoners.
  • De menselijke maat en streven naar kleinschaligheid.
  • Meer waarde creëren voor onze samenleving door optimaal gebruik van lokale kennis.
  • Het laten uitvoeren van zoveel mogelijk taken op lokaal niveau, dicht bij de inwoners.
  • Volledige financiële transparantie bij de besteding van belastinggeld.
  • Geen onnodige verhogingen (opcenten).

Meld u aan voor het laatste nieuws

Loading