Lokale Partijen Gelderland

Lokale Partijen Gelderland (LPG) verenigt en vertegenwoordigt bestaande lokale partijen in Gelderland en doet op die manier mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in 2023.
Uw stem moet verder reiken dan de gemeentegrenzen en daarom bundelt LPG de krachten van de lokale partijen. Ook in het provinciehuis willen wij uw lokale belangen laten doorklinken!

LPG heeft zich tot doel gesteld de lokale politieke partijen uit de verschillende gemeenten uit de provincie Gelderland te helpen hun doelstellingen onder de aandacht te brengen bij het provinciaal bestuur. Alle deelnemende lokale partijen binnen het platform van LPG behouden hun eigen identiteit en lokale verkiezingsprogramma.
Daarnaast is dit platform beschikbaar om lokale kennis te halen, te brengen en vooral te delen met elkaar (ook na de verkiezingen). 

LPG is van mening dat werkelijke democratie slechts kan groeien van onder af. Net zoals het gemeentelijk beleid gestoeld moet zijn op de wensen en verlangens van de inwoners van de betreffende gemeente, moet provinciaal beleid voortvloeien uit hetgeen de verschillende gemeenten in een bepaalde regio zien als wenselijk. 30% van de kiezers heeft lokaal gestemd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Hoog tijd dat deze verkiezingsuitslag ook doorklinkt en meeweegt bij beslissingen op provinciaal niveau. 

LPG is van mening dat de gemeente de eerste overheid is en verwachten van de provincie terughoudendheid als het gaat om lokale zaken. Op bovenregionaal niveau zien wij de de provincie juist als initiatiefnemer. Net zoals een gemeentebestuur haar inwoners vertegenwoordigt bij de provincie zien wij een belangrijke rol voor het provinciebestuur als het gaat om de belangenbehartiging van de Gelderse gemeenten en regio’s. Verbinden en faciliteren prefereren wij boven bemoeienis en sturing. Wettelijke taken en bevoegdheden worden hierbij uiteraard gerespecteerd.

Dit betekent: 

o directe consultatie en participatie van burgers, instellingen en bedrijven.
o een goed bereikbare en aanspreekbare LPG fractie voor de inwoners van de provincie.
o dienstbaar aan de gemeenten in haar provincie.
Lokale Partijen Gelderland, altijd dichtbij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *