Bert Berghoef: grote issues oplossen

  • 06 januari, 2023
  • Economie & Mobiliteit

Bert Berghoef (73) voelt zich jong. Daarom bleef hij als burgemeester zo lang mogelijk in touw. Stilzitten is er ook nu niet bij, want zijn advies en bemiddeling is bij lokale besturen nog volop in trek. Als lijstduwer stelt hij een schat aan bestuurlijke ervaring beschikbaar aan de LPG-fractie in de Provinciale Staten. Samenwerken is daarin het toverwoord.

Jonge mensen voorop
Voor mij komt de inwoner altijd op de eerste plaats! Níet de bestuurder, maar juist de burger die hij vertegenwoordigt is het hoogst in rangorde. Graag zie ik dat die burger nóg mondiger wordt en zelf nog veel meer verantwoordelijkheid neemt in de samenleving. Met mijn kleinkinderen als voorbeeld ben ik optimistisch over de toekomst van de wereld. Met jonge mensen voorop  kunnen wij de wereldproblemen oplossen. Laten we samen die verantwoordelijkheid nemen.

Kerntaken van de provincie Gelderland
Mobiliteit is ontzettend belangrijk, zeker op het platteland. Denk aan het openbaar vervoer en een goed wegennet. In de uitgestrektheid van de provincie Gelderland moeten ziekenhuizen en zorgcentra goed bereikbaar blijven. Ik pleit voor snellere vergunningen voor huisvesting en andere bouwvergunningen. 12 weken wachten op een antwoord over een vergunning van de Omgevingsdienst is écht onacceptabel. De provincie moet die versnelling aanjagen.

Lokaal geluid óók in de provincie
De lokale partijen moeten beter aanwezig zijn in de provincie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gaat gemiddeld 36 % van de stemmen naar de lokale partijen. Dat geluid zou je echt terug moeten horen in de Provinciale Staten. Het is belangrijk om hier  een lokaal platform te hebben, want provincies hebben veel te vertellen over gemeentelijke plannen.

Hoe moet de provincie haar geld besteden?
Gelderland heeft genoeg budget, doordat de energiegelden uit het verleden nog niet helemaal opgebruikt zijn. We moeten ons realiseren dat de economie moet bloeien om de overheidsuitgaven mogelijk te blijven maken. Geld lenen is goedkoop, maar dat is geen reden om maar volop te lenen. We zullen onze broek op moeten houden. Als het gaat om uitvoering van rijksbeleid moet de overheid zorgen voor voldoende geld. Want, wie opdracht geeft, moet ook de middelen meegeven, dat geldt voor alle overheidslagen.

Welke provinciale onderwerpen staan hoog op je agenda?
De provincie moet zorgen voor een duurzame ruimtelijke ordening, zodat natuur en milieu in balans kunnen komen met landbouw en economische functies

Welke lokale problemen moet de provincie oppakken?
We zijn het er over eens dat circulaire landbouw een heel eind kan helpen om de grote natuur en milieuproblemen op te lossen. Dat kan pijn doen, maar dat is nodig om onze wereld ook leefbaar te houden voor onze achterkleinkinderen. Er leven veel grote issues, denk aan stikstof, schoon water, veiligheid. Dat zijn complexe problemen. Toch denk ik dat we dat met elkaar goed op kunnen lossen.

Gerelateerde verhalen

Gelderland in beweging

Als je er niet mee te maken krijgt, heb je het misschien niet door. Maar…

Lees meer

Van wonen naar werk in Gelderland

Wonen en werken zijn nauw met elkaar verbonden. De leus voor elke te bouwen woning…

Lees meer

Duurzaam openbaar vervoer

Openbaar vervoer is voor iedereen van belang. En zeker in zo’n grote en uitgestrekte provincie…

Lees meer