Diversiteit van de samenleving versterkt de politiek

  • 23 januari, 2023
  • Natuur, milieu & duurzaamheid

Lara Minnaard (30) houdt van afwisseling en uitdaging. Als process improvement specialist in de logistiek en af en toe als zelfstandig ondernemer, heeft ze daar in principe geen gebrek aan. De politiek heeft haar altijd getrokken. Inmiddels is ze al vijf jaar actief in de Wageningse politiek als raadslid en sinds 2 jaar als fractievoorzitter. Nu lonkt de provincie. De uitdagingen waar we voor staan worden groter, dus we moeten een tandje bij zetten, vindt Lara.

Debatteren over beslissingen

Mijn interesse in de politiek heeft te maken met de belangrijke functie van de politiek in de wereld om ons heen. Sinds mijn middelbare schooltijd debatteer ik graag op allerlei manieren. In de politiek praten we over zaken praten die directe invloed hebben op de leefomgeving van mensen. Dan moeten we ook duidelijk uit kunnen leggen waarom een bepaalde beslissing is genomen. Debatten lenen zich daarvoor. Door duidelijk te zijn kun je zorgen dat mensen aangehaakt blijven.

Lokaal ook provinciaal

De provincie staat voor de meeste mensen ver van hun bed. Toch komen er naast de wettelijke taken als openbaar vervoer, wegennet en uitbreiding van dorpen en steden steeds meer zaken op het bordje van de provincie. De lokale belangen worden steeds belangrijker in grotere overleggen binnen de regio en de provincie. Daarom moet de provincie beter rekening houden met die lokale belangen. En bovendien hoort daar een terugkoppeling naar de gemeenten en bewoners bij over beslissingen en genomen besluiten.

Ruimte geven

De grootste uitdaging van de komende jaren zijn de ruimtelijke vraagstukken. Ondanks dat Gelderland de provincie is met de grootste oppervlakte blijft ook bij ons de ruimte schaars. Gelukkig kunnen we opgaven ook vaak combineren. Denk aan natuur en duurzame energie. Tegelijk zien we dat we de komende jaren extra ruimte nodig hebben. We moeten gigantisch veel huizen bouwen, duurzame energie opwekken. En… oh ja! Er ligt ook een stikstofuitdaging. Dan gaat het niet om de cijfers, maar juist om de mensen en de verhalen erachter. Die wijsheid wil ik graag inbrengen. Dat zit in lokale initiatieven, een creatieve aanpak en de andere mogelijkheden die out-of-the-box zijn.

Investeer in de inwoners

Als samenwerkende lokale partijen geven we een eerste invulling aan de wijsheid van de mensenmassa. Juist diversiteit heb je nodig. De beste oplossingen vind je vaak door verschillende soorten kennis te combineren. Dat hopen wij te doen door de lokale geluiden naar het provinciehuis in Arnhem te brengen. Mensen zijn al bezig met heel veel ideeën, initiatieven en zelfs concrete oplossingen. We moeten vaker en meer ophalen uit de regio, gebruik maken van onze kracht en die van de inwoners en vooral deze mensen de ruimte geven om bij te dragen. Zo komen we van de cijfers onderaan de begroting naar de echte leefomgeving van de mensen in onze provincie, en zo dragen we echt bij een iets moois.

Aan de slag

De provincie heeft genoeg geld om te investeren, maar dan moet dat geld wel op de juiste plek terecht komen. Wat mij betreft zijn leefbaarheid en toegankelijkheid de belangrijkste onderwerpen. Dat gaat niet alleen over een dak boven je hoofd. Het gaat ook over actieve dorpskernen, goede faciliteiten, fijne natuur en cultuur om te ontspannen. Ook bereikbaarheid en het voorkomen van sluipverkeer is een belangrijk provinciaal thema, denk bijvoorbeeld aan de rondweg bij Wageningen. Leefbaarheid maak je samen en hangt af van de regio en, je raadt het al, de lokale aanpak. Leefbaarheid gaat ook hand in hand met toegankelijkheid. Zorg ervoor dat informatie beschikbaar is en begrijpelijk is voor inwoners. En vertel ook hoe ze mee kunnen denken. Inwoners moeten kunnen deelnemen en gehoord worden als het hun eigen leefomgeving betreft. Dat kunnen ze doen in hun eigen, lokale netwerk maar ze kunnen ook van zich laten horen bij beslissingen op provinciaal niveau. Want de provincie is niets zonder haar inwoners.

Gerelateerde verhalen

Vliegen afvangen

We hebben de mond vol over het milieu, natuur beschermen en de stikstof terugdringen. Boeren…

Lees meer

Hans Peters: Eén provinciale partij met lokaal geluid

Hans Peters (63) is de oprichter van Sociaal Groesbeek en stond aan de wieg van…

Lees meer

Secretmilfclub review in 2020

Bent u op zoek naar} goede MILF website Dat kan u helpen} Vind dat|ontdekken dat|beseffen…

Lees meer