Even voorstellen Ad Duquesnoy

  • 09 januari, 2023
  • Leefbaarheid & Sport

Ik ben Ad Duquesnoy en inmiddels al ruim 10 jaar gepensioneerd. Nog steeds heb ik er veel zin in om maatschappelijk actief te zijn. Ik ben medeoprichter van de Tielse politieke partij “Lokaal Liberaal Tiel” (LLT). Door deze partij ben ik ook kandidaat gesteld als “lijstduwer” voor de “Lokale Partijen Gelderland”  (LPG). Daarnaast adviseer onder andere het bestuur en de raadsfractie van deze LLT.

In mijn werkzaam verleden was ik in diverse gemeenten ambtenaar, eerst in financiële functies en na mijn afstuderen in het Nederlands recht (met als specialisme  medezeggenschapsrecht bij de overheid) in juridische functies.

Voorts heb ik zitting gehad in vele bezwarencommissies en heb ik voor de vakbond CNV op lokaal niveau onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren gevoerd. Ik heb een ruime kennis en ervaring te bieden op vele en gevarieerde lokale beleidsterreinen. Deze kennis en ervaring heb ik o.a. ook opgedaan in vroegere vrijwilligersfuncties zoals voorzitter van een woningbouwcorporatie en het voeren van het beheer en secretariaten voor diverse stichtingen.

In de politiek ben ik niet actief in bestuurlijke functies zoals raadslid of wethouder. Wel vind ik het leuk om een raadsfractie en haar raadsleden te adviseren. Nu de verkiezing van de leden van provinciale staten eraan komt heb ik mij als “lijstduwer” kandidaat gesteld voor LPG. Ik heb dit net als mijn kandidatuur bij LLT gedaan in de overtuiging dat het belangrijk is dat in gemeenten en provincie de lokale partijen goed zijn vertegenwoordigd. Zij staan immers het dichtst bij de burgers. De liberale gedachte waarbij vooral nadruk wordt gelegd op de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de burgers spreekt mij wel aan.

De provincie is een andere organisatie en bestuurlijk geheel dan een gemeente. Een gemeente staat veel dichter bij inwoners. De provincie staat  meer op afstand en haar taken zijn anders. Dit vergt naar mijn mening een andere bestuurlijke aanpak waaraan ik graag zou willen meewerken.

De provincie staat ver van haar inwoners. IK vindt dat de provincie dichter bij de inwoners moet komen. Hoe zou dat kunnen ? De provincie moet naar mijn mening met haar plannen en zaken die binnen provincie spelen, meer naar de inwoners toe gaan. Als er in mijn woonplaats Tiel iets speelt, laat je dan zien aan de inwoners, ga de boer op met je plannen. Dat zou ik van de provincie willen zien op zaken die ook de gemeente raken. Dit kan zijn op gebied van bouwen, verkeer, mobiliteit, infrastructuur. Hier zitten een  aantal zaken tussen die dicht bij de inwoners komen en die hen raken.

De provincie Gelderland is door de verkoop in het verleden van energiebedrijf NUON een financieel zeer rijke provincie een goede besteding van de financiën biedt  mogelijkheden om veel voor haar inwoners te doen.

Als inwoner van Tiel wil ik mij ook specifiek sterk maken voor provinciale aangelegenheden specifiek die de gemeente Tiel en de regio Rivierenland raken.

Dit zijn onder andere:

Een stem op mij brengt dit alles dichterbij.

Gerelateerde verhalen

Sport is meer dan bewegen

Een gezonde leefomgeving. Het is waar geen enkele partij, of waarschijnlijk beter gezegd geen enkel…

Lees meer

Vliegen afvangen

We hebben de mond vol over het milieu, natuur beschermen en de stikstof terugdringen. Boeren…

Lees meer

Jongeren en debatteren

De campagne is aan alle kanten van start gegaan. We reizen de hele provincie af…

Lees meer