Stemadvies: Eerste Kamer? Waterschap?

  • 08 maart, 2023
  • Nieuws

Het zijn provinciale verkiezingen, dus het gaat toch alleen maar om de provincie?

Nee, er is een bijkomende taak die vanuit landelijk perspectief soms als het belangrijkste wordt gezien. De Statenleden gaan 30 mei zelf nog een keer naar de stembus. De Statenleden verkiezen zo de senatoren in de Eerste Kamer der Staten Generaal. Jouw provinciale stem heeft zo indirect invloed.

Wat zullen de Statenleden van Lokale Partijen Gelderland stemmen?

Wij, als onafhankelijke provinciale partij, zijn aangesloten bij het platform van Onafhankelijke Politiek Nederland. Sinds 1999 hebben wij onder de naam Onafhankelijke Senaatsfractie altijd  één senator gehad. Dit platform zal een kandidatenlijst pas 18 maart pas definitief vaststellen, want de verkiezingsuitslag heeft invloed op de stemwaarden. 

Kunnen we ook iemand uit Gelderland als senator kiezen?

Nee, de Lokale Partijen Gelderland hebben afgezien van het naar voren schuiven van een kandidaat. Onze prioriteit is het verkrijgen van een solide voet aan de grond in Gelderland. Want wij willen eerst al onze energie gebruiken om zelf dat Gelderse platform volledig te realiseren. Versterken waar we al innig contact mee hebben, opzetten met hen die we nog niet hebben kunnen bereiken. Politiek van onderaf betekent voor ons dat wij het loket in Arnhem gebruiken om de relatie te versterken. 

Maar dat houdt niet in dat wij als Lokale Partijen Gelderland geen invloed hebben. Wij denken actief mee met de senator(en) in de Steunfractie, met afvaardiging vanuit 11 provincies. Hier dragen we aan wat er in Gelderland speelt. Aanvullend wordt de Eerste Kamer-fractie ondersteund door momenteel twee beleidsmedewerkers. Onze nummer 2 (Sent Wierda) is daar één van. Gelderland heeft zeker een uitgesproken stem in de Eerste Kamer.

Wie vertegenwoordigt de senator?

Het platform bestaat momenteel uit 12 onafhankelijke provinciale partijen. In de periode 2019-2023 waren wij vertegenwoordigd in 6 provincies.

Deze partijen zijn op hun beurt ook weer samenwerkingsverbanden van lokale partijen op gemeentelijk niveau. Hiermee vertegenwoordigen wij de lokale politiek in Nederland. En zij vertegenwoordigen de inwoners.

Er zijn ook waterschapsverkiezingen… Vergeten?

Inderdaad. De Lokale Partijen Gelderland legt de nadruk op de provincie. Voor het watermanagement en de drie waterschappen die aanwezig zijn in Gelderland, werken wij samen met de Algemene Waterschapspartij (AWP). Wij hebben ook kandidaten op elkaars lijsten staan.

Gerelateerde verhalen

Denk lokaal ook provinciaal

Het wordt regelmatig genoemd, wat hebben lokale partijen nu te zoeken in de provinciale politiek?…

Lees meer

Lokaal samenwerken voor de provincie

Lokale Partijen Gelderland is een nieuwe partij en vooral ook een partij met een iets…

Lees meer

Het politiek landschap kan en zal veranderen

Het politiek landschap kan en zal veranderen op 15 maart! Vandaag 2 maart laten peilingen…

Lees meer