Van wonen naar werk in Gelderland

  • 11 maart, 2023
  • Economie & Mobiliteit, Wonen

Wonen en werken zijn nauw met elkaar verbonden. De leus voor elke te bouwen woning een baan wordt steeds meer genoemd. Maar er zijn zoveel uitdagingen, waar leggen we de prioriteit? Wij denken dat er bij al die discussies vooral oog gehouden moet worden voor drie onderwerpen: zelfstandigheid, faciliteiten en toekomstperspectief. En precies dit waren de onderwerpen die tijdens het debat van FNV lokaal naar voren zijn gebracht door Lokale Partijen Gelderland.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid uit zich vooral in de mogelijkheid van direct OV in de buurt. Het OV netwerk is de afgelopen jaren gigantisch uitgekleed, teveel uitgekleed. Het is tijd om er weer voor te zorgen dat iedereen altijd met de bus kan. Dat wil niet zeggen dat er elk kwartier overal in de provincie een bus voorbij moet rijden, maar wel dat er frequente busverbindingen naar alle dorpskernen gaan. Daarnaast kunnen alternatieven als een RRReis bestaan, maar die zijn zeker geen vervanger voor het gewone OV. Er hoeft ook geen grote bus te rijden, zolang het de kernen maar bediend. Dit zorgt voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Zodat je niet altijd als je ergens naartoe wilt alleen maar op je horloge zit te kijken of je nog wel thuis kunt komen ’s avonds en hoe laat je dan weg moet. Maar nog belangrijker, steeds meer faciliteiten verdwijnen uit de dorpskernen.

Faciliteiten

En over faciliteiten gesproken, daar moet meer aandacht voor zijn. Als steeds meer zaken als bijvoorbeeld een supermarkt verdwijnen uit de kleinere dorpskernen is er een probleem. Niet alleen voor de mensen die er nu al wonen, maar het is ook een stuk minder aantrekkelijk voor nieuwe mensen om zich er te vestigen. Lokale Partijen Gelderland is geen voorstander van de uittocht van de randstad in de kleine dorpskernen van haar provincie. Maar het ontwikkelen van deze gebieden moet er vooral voor zorgen dat mensen die er vandaan komen er kunnen blijven wonen. Daarvoor is het van belang dat de provincie perspectief biedt aan ondernemers die er momenteel gevestigd zijn. Wat zijn de plannen voor de ontwikkeling van het gebied, en wat zijn de eisen voor bedrijven om zich er te blijven vestigen. Dit biedt perspectief voor de bedrijven zodat zij weten hoe en wat ze kunnen ontwikkelen en groeien, maar ook voor de mensen die er werken.

Toekomstperspectief

Perspectief is belangrijk. In de eerste instantie voor de lokale bakker. Want met de volledig ingezette energietransitie zijn dit soort, in verhouding, energie-intensieve bedrijven wel het onderwerp van gesprek. In hoeverre is het mogelijk om te investeren in nieuwe ovens en die investering terug te verdienen? Maar ook in relatie tot de grote bedrijven zoals de steen- en papierindustrie zijn deze vragen van belang. Welke eisen gaat de provincie stellen in het kader van duurzaamheid en hoe gaan ze deze bedrijven daarin ondersteunen? Niet alleen voor de economie en het ruimtegebruik maar des te meer voor de grote hoeveelheid werkgelegenheid die deze bedrijven naar de regio brengen.

Kortom wonen, werken en duurzaamheid zijn de grote thema’s. Maar Lokale Partijen Gelderland staat vooral ook naar de vertaling van deze onderwerpen naar de directe leefomgeving. Zowel vanuit het perspectief van de provincie. Maar vooral ook door het lokale perspectief naar de provincie te brengen.

Gerelateerde verhalen

Gelderland in beweging

Als je er niet mee te maken krijgt, heb je het misschien niet door. Maar…

Lees meer

Duurzaam openbaar vervoer

Openbaar vervoer is voor iedereen van belang. En zeker in zo’n grote en uitgestrekte provincie…

Lees meer

Pensioenwijzigingen

Om maar met de deur in huis te vallen, nee provincies gaan niet over de…

Lees meer