Pensioenwijzigingen

  • 09 maart, 2023
  • Economie & Mobiliteit

Om maar met de deur in huis te vallen, nee provincies gaan niet over de pensioenen. Maar de leden van de Provinciale Staten kiezen wel de leden van de eerste Kamer. En die zullen zich zeer binnenkort buigen over de nieuwe pensioenwet. Lokale Partijen Gelderland is onderdeel van Onafhankelijke Politiek Nederland en vertegenwoordigd in de Eerste kamer via de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). Meer informatie daarover lees je hier. 

Over de wijzigingen

Mensen worden steeds ouder. Over het algemeen zijn er steeds minder mensen die hun hele leven bij een enkele werkgever werken of uberhaupt bij een werkgever werken. En dat maakt dat er ook gekeken moet worden naar hoe de pensioenen worden geregeld. Eind 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een nieuw voorstel voor pensioenen. Hierbij komt het neer op pensioenen die flexibeler zijn, zodat ze kunnen groeien als het goed gaat maar ook kunnen krimpen als dat niet zo is. Risico’s worden nog steeds gedeeld maar over het algemeeen worden de pensioenen individueler in plaats van een zekerheid.

Onze visie

Mede op het verzoek van de OSF is de stemming over het nieuwe pensioenstelsel uitgesteld tot na de verkiezingen, waarschijnlijk in mei. Op die manier kunnen de stemmers in de huidige verkiezingen dit ook meenemen in hun afweging. Een van de voordelen van de nieuwe pensioenwet is dat de indexeringen plaatsvinden die de afgelopen jaren zorgden voor een veel lager inkomen. Maar wij willen nog wel een stap verder gaan. Want met de nieuwe pensioenwet is nog geen uitspraak gedaan over de compensatie van de afgelopen jaren die niet zijn uitgekeerd. En waar mensen dusdoor gebrek aan indexatie vele euro’s mis zijn gelopen, met alle gevolgen van dien.

Wat ons betreft valt een goed geregeld pensioen onder de verantwoordelijkheid van de overheid. Niet alleen om ervoor te zorgen dat er een systeem is, maar vooral ook dat het systeem zorgt voor de mensen die er gebruik van maken. Met het nieuwe systeem worden de risico’s niet per se groter, maar de onzekerheid en vooral ook onduidelijkheid over de te realiseren koopkracht van pensioenen blijft de vraag. Ook wordt het systeem er niet eenvoudiger op. Dat gaan we hier ook niet proberen. We gaan ons er wel hard voor maken in de Eerste Kamer. 

Gerelateerde verhalen

Gelderland in beweging

Als je er niet mee te maken krijgt, heb je het misschien niet door. Maar…

Lees meer

Van wonen naar werk in Gelderland

Wonen en werken zijn nauw met elkaar verbonden. De leus voor elke te bouwen woning…

Lees meer

Duurzaam openbaar vervoer

Openbaar vervoer is voor iedereen van belang. En zeker in zo’n grote en uitgestrekte provincie…

Lees meer