Standpunten

Lokale partijen in het provinciebestuur? Jazeker, dat wordt hoog tijd en is het doel van Lokale Partijen Gelderland. Onze standpunten zijn kort en bondig. Ons provinciale platform is ook lid van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL). Deze samenwerking van provinciale politieke groeperingen hebben sinds 1999 altijd een senator voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal geleverd.

De huidige land- en tuinbouw staat als gevolg van aanscherpingen op de regelgeving constant onder druk. Naast dat boeren en tuinders onze voedselketen vullen zorgen ze ook voor het beheer en inrichting van provinciaal gebied. Samen met de verschillende overheden zal meer een gebiedsgerichte aanpak moeten komen waardoor er meer maatwerk geleverd kan worden. Geen enkele provincie is tenslotte hetzelfde dus de noodzaak voor meer maatwerk is van belang. De denkrichtingen zijn dan: 1) wijziging bedrijfsvoering, innovatie, verplaatsing of bedrijfsbeëindiging. Daarnaast met het oog op de energietransitie zijn wij van mening dat we kritisch en terughoudend moeten zijn om vruchtbare landbouwgrond om te zetten naar (mega) zonnevelden.

Geen vruchtbare landbouwgrond omzetten naar (mega)zonnevelden
Afspraken over stikstofdepositie naar bijna nul met piekbelasters op vrijwillige basis.
Aanbieden van een goed ondersteunend innovatie- en kennisbeleid
Uitbreiden waar mogelijk van multifunctionele landbouw (van zorg tot recreatie tot accommodatie)
Energiewinning op het erf gaan we aanmoedigen
Stimuleren extra waterbergingen en afvoer

Meer weten over Lokale Partijen Gelderland?

Manifest

Hoe kijken wij naar onze provincie Gelderland?

Meer Weten

Onze mensen

Bekijk de vertegenwoordigers in de verschillende gemeenten in Gelderland

Meer Weten

Onze verhalen

Wat leeft er onder de vertegenwoordigers van onze provincie?

Meer Weten

Er is nog genoeg te doen. Wordt daarom lid van Lokale Partijen Gelderland

Lid worden