Standpunten

Lokale partijen in het provinciebestuur? Jazeker, dat wordt hoog tijd en is het doel van Lokale Partijen Gelderland. Onze standpunten zijn kort en bondig. Ons provinciale platform is ook lid van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL). Deze samenwerking van provinciale politieke groeperingen hebben sinds 1999 altijd een senator voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal geleverd.

Het is inmiddels genoegzaam bekend dat onze aarde te snel opwarmt en ons klimaat verandert. Niemand ontkomt aan deze verandering en zal ons de komende jaren intensief blijven bezighouden. Ook in Gelderland moeten we dus deze veranderingen de baas blijven voor nu en de nabije toekomst. Als stip op de horizon is het doel om in 2050 alleen nog duurzame energiebronnen te hebben. Naast zonne- en windenergie zullen we ook innovatieve oplossingen moeten gaan omarmen. Dit betekent ook duurzamer reizen stimuleren ongeacht het gekozen vervoermiddel zowel zakelijk- als privé. Onze inzet is verder dat we ons moeten richten op a) vergaande innovatie, b) energiereductie en c) uitbreiding opslagstations.

Terugdringen stikstof via boeren, ondernemers, luchtvaart en wegvervoer gebaseerd op intensieve samenwerking en innovatie. Provincie neemt hierin proactief regie en gedwongen onteigening bij boeren wordt vermeden. Zorgen voor een menswaardig perspectief is daarbij de standaard.
We continueren de subsidie Coöperatieve energieopwekking
Waterstofontwikkeling ondersteunen wij van harte
Stimuleren plaatsing van voldoende (ondergrondse) opslagstations elektriciteit
Zon op daken, geluidsschermen en dijken breiden we verder uit
Beperken afhankelijkheden van derden op het gebied van energie en/of brandstofvoorzieningen
Doorontwikkelen circulaire economie vooral om grondstoffen terug te winnen.
CO2 terugdringing door duurzaam vervoer te stimuleren. Laadpalen, locaties waterstof tankstations uitbreiden.
Windenergie alleen met inachtneming van de veiligheidsvereiste voor mens en dier en in samenwerkingsverband met coöperaties die werken in het belang van inwoners/ondernemers (win-win)
Toepassen van de ‘zonne-ladder’ continueren zodat hoogwaardige natuur en landbouwgrond behouden blijft
Geen verdere uitbreiding van de huidige Gelderse Natura-2000 gebieden en inperken waar dit nog kan

Meer weten over Lokale Partijen Gelderland?

Manifest

Hoe kijken wij naar onze provincie Gelderland?

Meer Weten

Onze mensen

Bekijk de vertegenwoordigers in de verschillende gemeenten in Gelderland

Meer Weten

Onze verhalen

Wat leeft er onder de vertegenwoordigers van onze provincie?

Meer Weten

Er is nog genoeg te doen. Wordt daarom lid van Lokale Partijen Gelderland

Lid worden