Standpunten

Lokale partijen in het provinciebestuur? Jazeker, dat wordt hoog tijd en is het doel van Lokale Partijen Gelderland. Onze standpunten zijn kort en bondig. Ons provinciale platform is ook lid van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL). Deze samenwerking van provinciale politieke groeperingen hebben sinds 1999 altijd een senator voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal geleverd.

Met het huidig landelijk woningtekort van 279.000 woningen en de geprognotiseerde bevolkingsgroei heeft Nederland een flinke woningopgave. Gelukkig is de politiek het erover eens dat er tot en met 2035 netto 989.000 woningen bij moeten komen. Gemiddeld zijn dat tot 2035 circa 75.000 woningen per jaar. Vanaf 2022 zal er jaarlijks 100 miljoen extra landelijk beschikbaar worden gesteld voor een periode van 10 jaar om het totale woningaanbod te vergroten. Tot 2030 moeten er in Gelderland zo’n 80.000 woningen worden gebouwd. Uiteindelijk is de haalbaarheid van de woningbouwopgave afhankelijk van de motivatie van gemeenten en provincies om passende ruimtelijke plannen vast te stellen en natuurlijk de medewerking van (markt)partijen op de gewenste woningen daadwerkelijk te realiseren. LPG wil in ieder geval zich sterk maken voor bouwen naar behoefte en dus dat o.a. jonge starters de mogelijkheid krijgen om in een betaalbare huur/koop woning te wonen. Daarnaast willen wij stimuleren dat senioren tijdig en sneller doorstromen naar een meer levensloopbestendig (compacter) huis. Dit bevordert dan weer het vrijkomen van grotere woningen voor jonge gezinnen.

Bouwplannen voor starters, doorstromers en passende seniorenwoningen (incl. CPO) bevorderen. Betaalbare woningen starters tot maximaal 260.000 Euro!!
Meer betaalbare huurwoningen door afspraken met investeerders en gun ook sociale huurders meer kansen om te kopen
In overleg met 51 gemeenten actief op zoek naar geschikte nieuwbouwlocaties waarbij bouwen & groenbeleving samengaan
Gemeenten aanmoedigen een doelgroep verordening op te stellen. Op deze manier kunnen nieuwbouwwoningen beschikbaar worden gehouden voor de categorieën sociale huur, middenhuur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap.
Isoleren/verduurzamen van woningen blijven we stimuleren als provincie
Langdurig leegstaande kantoren/panden ombouwen tot woningen voor alle doelgroepen
Nieuwbouw wordt gasloos en zoveel als mogelijk nul-op-de-meter
Continueren Actieplan Gelderland naast de inzet van de Gelderse woningbouwversneller
Stimuleren van flexwonen en Tiny Houses om sneller te voorzien in woningen voor kleinere huishoudens (1-2 pers)
Stoppen met gemaakte afspraken op het gebied van inbreiding gaat voor uitbreiding. Maatwerk per kern/wijk is noodzakelijk geworden.

Meer weten over Lokale Partijen Gelderland?

Manifest

Hoe kijken wij naar onze provincie Gelderland?

Meer Weten

Onze mensen

Bekijk de vertegenwoordigers in de verschillende gemeenten in Gelderland

Meer Weten

Onze verhalen

Wat leeft er onder de vertegenwoordigers van onze provincie?

Meer Weten

Er is nog genoeg te doen. Wordt daarom lid van Lokale Partijen Gelderland

Lid worden