Standpunten

Lokale partijen in het provinciebestuur? Jazeker, dat wordt hoog tijd en is het doel van Lokale Partijen Gelderland. Onze standpunten zijn kort en bondig. Ons provinciale platform is ook lid van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL). Deze samenwerking van provinciale politieke groeperingen hebben sinds 1999 altijd een senator voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal geleverd.

Gelderse bedrijven met het MKB in het bijzonder zijn nog steeds de motor van de Gelderse economie. Het midden- en kleinbedrijf is hierin een heel belangrijke component. Optimale bereikbaarheid van bedrijven en ondersteuning van ondernemers zijn van groot belang voor ondernemingen van ieder formaat. Vestiging, uitbreiding en het starten van een bedrijf leveren een positieve bijdrage aan de economie. Daarom wil Lokale Partijen Gelderland dat de provincie startende ondernemers bijstaat en ook bestaande (familie-) ondernemingen met voorrang ondersteunt bij uitbreiding of nieuwe vestiging. Deze hulp kan zowel ambtelijk als financieel zijn, bijvoorbeeld via het meehelpen bij het aanvragen van een vergunning of een lening. Zowel voor startende als uitbreidende bedrijven geldt wel dat zij alleen op steun van de provincie kunnen rekenen, als zij milieuvriendelijk(er) en duurzaam gaan ondernemen.

Behoud huidige (voet-)verenfonds in Gelderland
Co-productie gemeente/provincie om de noodzakelijke 2e ontsluitingsweg van de Tielse wijk Passewaaij naar de A15 mogelijk te maken
Continueren Verenfonds blijft een vereiste voor onze provincie
Optimaal werkend en duurzaam OV vervoer
Aan- en doorpakken samen met het Rijk fileprobleem A2, A15 en A12 (verbreden/doortrekken)
Uitbreiden locaties waterstofstations in lijn met doelstelling Rijk 2022
Stimuleren deelvervoer in meest brede zin (auto, scooter, fiets)
Uitbreiding oplaadpunten continueren
Inrichting en verbeteren lange afstanden fietspaden voor (snelle) fietsen
Geen tolheffing op de doorgetrokken A15 van Duiven naar de Pleij (Zevenaar).
Doorstroming A2 verbeteren en verbreding Deil-Vught optimaal ondersteunen voor met name de aangrenzende gemeenten West Betuwe, Zaltbommel en Maasdriel met Waardenburg in het bijzonder (nu ongekend veel sluipverkeer)
Doorstroming verbeteren en verbreden (2×2) N233 Rijnbrug tussen Kesteren-Rhenen
Behouden en stimuleren van maatwerkvervoer Versis taxi, buurtbussen met bijzondere aandacht voor plattelandsgemeenten. Het project deeltaxi HaltetaxiReis is een ander mooi begin sinds april 2022.
Analyseren en aanpakken top 10 meest gevaarlijkste verkeerswegen
Stimuleren van sterk verminderde regeldruk en administratieve belasting. De krapte op de arbeidsmarkt vereist dit dus minder regelzucht en meer regelmogelijkheden (versnellen vergunningen). Provincie heeft ook hier een voorbeeldfunctie.
In Gelderland wensen wij geen omvangrijke en energie slurpende datacenters
XXL locaties bedrijventerreinen alleen in nauw overleg betreffende gemeente en wanneer economische waarde voldoende is aangetoond
Revitalisering (incl. verduurzaming) en vergroening van bestaande bedrijventerreinen krijgt prioriteit boven nieuwe bedrijventerreinen (o.a. programma Toekomstbestendige bedrijventerreinen)
Bestaande bedrijven en/of familiebedrijven die willen uitbreiden genieten voorrang boven de vestiging van nieuwe bedrijven
We voeren participatieoverleg met het Gelders bedrijfsleven in om zo concreet gezamenlijk ‘lastige’ thema’s te behandelen en aan te pakken (=ThemaTaskforceNow)
Start- en groei versnellers worden gecontinueerd
Zowel stedelijke gebieden of platteland beschikken eind 2023 over een internetverbinding van 100 Megabit per seconde. Voor resterende adressen die niet adequaat door gemeente en/of waterschap kunnen worden opgelost helpt de provincie. Provincie ziet dit als nutsvoorziening.
Verder uitbouwen en versterken van de drie O’s (overheid, onderwijs, ondernemers) om voldoende gemotiveerd en geschoold arbeidspotentieel te creëren in Gelderland in tijden van arbeidskrapte

Meer weten over Lokale Partijen Gelderland?

Manifest

Hoe kijken wij naar onze provincie Gelderland?

Meer Weten

Onze mensen

Bekijk de vertegenwoordigers in de verschillende gemeenten in Gelderland

Meer Weten

Onze verhalen

Wat leeft er onder de vertegenwoordigers van onze provincie?

Meer Weten

Er is nog genoeg te doen. Wordt daarom lid van Lokale Partijen Gelderland

Lid worden