Standpunten

Lokale partijen in het provinciebestuur? Jazeker, dat wordt hoog tijd en is het doel van Lokale Partijen Gelderland. Onze standpunten zijn kort en bondig. Ons provinciale platform is ook lid van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL). Deze samenwerking van provinciale politieke groeperingen hebben sinds 1999 altijd een senator voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal geleverd.

Leefbaarheid is ook omzien naar elkaar en dat kan door verbinding en ontmoeting. Het is van belang dat wijken maar ook vitale plattelands kernen daarom beschikken over aantrekkelijke ontmoetingsplekken. Dat kan een wijkcentrum, multifunctioneel centrum of dorpshuis zijn. Een plek waar inwoners zich gehoord en thuis voelen. De provinciale rol is hier vooral samenbinden in de meeste brede zin want immers is het de taak van alle 51 gemeenten om goede zorg en welzijn te bieden aan haar inwoners. Ook sport is bij uitstek een verbindende factor. Sportverenigingen hebben een essentiële rol in bewegen, voeding maar ook eenzaamheid. De inzet van vrijwilligers is daarbij onwijs belangrijk en ook daar moet gezorgd worden voor nieuwe aanwas.

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Een jaarlijks Gelders vrijwilligersgala juichen wij daarom toe
Gelderland sponsort graag grote sportevenementen met de nodige economische- of sociale impact naast de promotie van onze mooie provincie.
Sporten is betaalbaar voor iedereen
Opzetten actieprogramma ‘allen tegen eenzaamheid’ onder zowel jongeren als ouderen. Doel is om het sociaal netwerk uit te bouwen en een glimlach toveren op inwoners die eenzaam zijn
Innovatieve projecten steunen wij waaronder preventie van (verborgen)armoede, voorkomen sociale uitsluiting kinderen/jongeren, pesten.
Voorzetten leefbaarheidsalliantie en het programma Leefbaarheid

Meer weten over Lokale Partijen Gelderland?

Manifest

Hoe kijken wij naar onze provincie Gelderland?

Meer Weten

Onze mensen

Bekijk de vertegenwoordigers in de verschillende gemeenten in Gelderland

Meer Weten

Onze verhalen

Wat leeft er onder de vertegenwoordigers van onze provincie?

Meer Weten

Er is nog genoeg te doen. Wordt daarom lid van Lokale Partijen Gelderland

Lid worden